Alternativ skoledag

Grytebakke gård har hatt dette tilbudet sammenhengende siden 2005. Tilbud gjelder først og fremst til elever på barneskoletrinnet. Vi tilrettelegger i samarbeid med skolen og ut i fra elevens IOP. Vi har fokus på praktisk læring som f.eks veie kattunger, måle solsikker, veie høy til hestene, se hvordan potetene gror og meitemarken knar jorda. Mye nærkontakt med dyr og natur og gir gode mestringsopplevelser. Vi har naturgitte omgivelser som gir grunnlag for læring på ulike arenaer. Vi ser at kontakt med dyr har stor positiv effekt på mange elever, større ro, selvtillitt og selvinnsikt som er viktig for å motta læring. God dialog med skolen gjør at elevene kan ta med seg det de lærer på gården inn i skolesituasjon. Vi ser det gir glede, trivsel, mestring og stolthet.

DSC_0022