Alternativ skoledag

Grytebakke gård har hatt dette tilbudet sammenhengende siden 2005. Vi har elever på heltid, tre dager pr uke, to dager pr uke og en dag pr uke. Tilbudet gjelder først og fremst elever på barneskoletrinnet, men vi har også elever i ungdomsskolen. Vi tilrettelegger i samarbeid med skolen og ut i fra elevens IOP.

Fokus på praktisk læring som f.eks veie kattunger, måle solsikker, veie høy til hestene, se hvordan potetene gror og meitemarken knar jorda, gir gode mestringsopplevelser der vi implementerer kompetansemålene . Her er naturgitte omgivelser som gir grunnlag for alternativ læring. Vi ser at kontakt med dyr kan ha positiv effekt på mange elever – større ro, selvtillitt og selvinnsikt som er viktig for å motta læring. Vi gir også undervisning i fag ut i fra skolens ønske. God dialog med skolen gjør at elevene kan ta med seg det de lærer på gården inn i skolesituasjonen. Vi opplever at eleven får økt tilhørighet, glede, trivsel, mestring og utvikling.

DSC_0022