Arbeidstrening

Grytebakke Gård DA tilbyr tilrettelagt arbeid i et sosialt miljø med dyr og natur som viktige elementer. Tilbudet er et samarbeid med Svelvik Produkter som er leverandør av tjenester for NAV, veiledning og rapporter til Nav gjøres av Svelvik Produker AS. På gården får man mulighet til å prøve ut egne interesser ved å jobbe med dyr, ved, planter, matlaging, kunst og håndtverk, småsnekring, vedlikehold av bygninger og maskiner. Gården tar imot mange barnegrupper, både faste og enkelt besøk. Her kan man i eget tempo og etter eget ønske få mulighet til å vise frem dyra og aktivisere unger. Innsøkning skjer ved å snakke med Nav veileder som kontakter Svelvik Produkter AS. Målet for oppholdet på gården er å bevisstgjøre eget potensiale, øve opp sosiale ferdigheter, få stabilt oppmøte, oppleve mesting og økt selvtillitt. Tilbudet er fra mandag til torsdag fra kl 10 -14. Det går buss fra Sande og Svelvik, tog fra Holmestrand. Henting kan avtales på Sande stasjon.