Kurs

Bøllefrø og Grytebakke Gård samarbeider om hagekurs i 2014.
Du kan melde deg på ett eller flere. Vi tar forbehold om nok antall påmeldte.
Alle kursene holdes på Grytebakke Gård.

påmelding til aslaug@grytebakkegaard.no eller
anne.kari@bollefro.no

Vårkurs
14. mai – Kjøkkenhagen, kl 17.00-21.00
Pris: kr 500,- inkl materiell

27. mai – Pilfletting, kl 17.00 -21.00
Pris: kr 950,- inkl matriell

3. juni – Mat fra naturen, kl 18 – 20.30
Pris: kr 500,- inkl. materiell